Hrvatski
English
Objašnjenje pojmova: Vitam Agere d.o.o.- vlasnik internet stranice. Gost - Korisnik, odnosno kupac. Pružatelj usluge: Vlasnik hotela, vozila ili plovila kojim se vrši određena usluga, što može biti Vitam Agere d.o.o. ili treća fizička ili pravna osoba.

Uvjeti poslovanja

-          - Svi uvjeti se odnose na sve Internet stranice i baze podataka tvrtke Vitam Agere d.o.o.

-         - Svi osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu

-         -  osobni podaci mogu biti proslijeđeni trećim osobama u slučaju da je riječ o podacima korisnika koji šalje upit za uslugu, a voditelj obrade proslijeđuje krajnjem izvršitelju, odnosno pržatelju usluge, podatke koji su potrebni

-         -  korištenje poštanske ili e-mail adrese za slanje računa, ponuda i predračuna

-         -  korištenje podataka za direktan marketing

-         - osobni podaci korisnika se čuvaju u bazi podataka dok korisnik ne zatraži brisanje ili dugoročno u slučaju da su podaci korišteni za potrebe koje iziskuje Zakon (popunjavanje stavki računa i slično)

 

Prava korisnika

  • Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni
  • Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni
  • Pravo na brisanje svih podataka, na direktan zahtjev korisnika
  • Pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga
  • Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Upoznat/a sam da sve gore navedene zahtjeve koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima, pošaljem u pismenom obliku na e-mail info@atlantis-marine.net.


Uvjeti plaćanja
• Plaćanja se vrše u HRK po prodajnom tečaju Privredne Banke Zagreb na dan plaćanja.
• Za narudžbu plovila potrebno je uplatiti 30 % od ukupnog iznosa a ostatak se plaća 30 dana prije isporuke.

U slučaju bilo kakvih reklamacija gosti se mogu obratiti na službenu e-mail adresu info@atlantis-marine.net ili na telefon +385(0)21/370500.

U trenutku kada gost pošalje upit za ponudu na ovoj internet stranici, smatra se da je prihvatio gore navedene uvjete.

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Splitu.